الگوی برتر مدارس دخترانه کشور

ویدئـوهـای

خانم-رویا-جعفری-مدیر-دبستان-راه-نوین-نوید-شعبه-سه

اصول صحیح برنامه ریزی درسی

بحث برنامه ریزی درسی از پایه های ابتدایی نتیجه بسیار مطلوبی دارد . به طور خلاصه می توان گفت بهترین زمان در یادگیری زمانی است

روش های نوین تدریس ریاضی

با توجه به تغییرات نظام آموزشی از والدین عزیز تقاضا می شود که در منزل به هیچ عنوان به دانش آموزان آموزش ریاضی ندهند فقط

اهمیت تمرین درس ریاضی

مهم ترین نکته در درس ریاضی دقت بالا در حل مسئله است . گاهی دانش آموزان راه حل را می دانند ولی با بی دقتی