الگوی برتر مدارس دخترانه کشور

ولی محترم، همانگونه که استحضار دارید گزینش نوآموزان و دانش آموزان عزیز در چارچوب امکانات و محدودیت های موجود انجام می گیرد و تکمیل فرم پیش ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی فرزند عزیزتان نمی باشد.