الگوی برتر مدارس دخترانه کشور

شعبــه پیـش دبستانــی

مقطع : پیش دبستانی

اصفهان، خیابان سجاد ، روبروی پمپ بنزین

مدیریت

خانم سپیده کبیرثانی

شعبــه یـک

مقاطع : اول، دوم ، سوم دبستان

اصفهان، خیابان مشتـاق دوم، بعد از بلـوار مهر جنب بلـوار لاله غربی

32616080، 32616050

مدیریت

خانم نفیسه نیازیها

شعبــه دو

مقاطع : چهارم و پنجم دبستان

اصفهان، خيابان آبشار دوم، در امتداد پل غدير,كوچه شهيد غفراللهی

36303917، 36303918

مدیریت

خانم رویا ابطحی

شعبــه ســه

مقطع : ششم دبستان

اصفهان، خیابان آبشار اول کوچه سازمان حج و زیارت

36630119، 36624961، 36619016

مدیریت

خانم رویا جعفری