الگوی برتر مدارس دخترانه کشور

انتخاب پرواز برای سفر تحصیلی فرزندم

ویژه متقاضیان پایه اول و پیش دبستانی

تاکید بر مهارت‌های فکرکردن، تدریس ارزش ها، فراهم کردن محیط یاددهی و یادگیری تعاملی، فراهم کردن انواع شیوه‌های آموزشی برای استعدادهای مختلف، تکیه بر بکارگیری فناوریهای نوین در آموزش از جمله خط مشی ها و نکات برجسته دبستان نوید می‌باشد.

پیوستن به مسافران این سفر ماجراجویانه

ویژه متقاضیان پایه اول و پیش دبستانی

دلیل موفقیت دانش آموزان پایه ششم در راه یابی به مقاطع بالاتر چیست؟