مرور رده

شعبه‌ها

کسب رتبه دوم در قرائت تقلیدی قرآن در سطح ناحیه

جشن ستارگان آموزش و پرورش ناحیه 3 محل حضور دانش آموزان مقام آور در شاخه فعالیت های پرورشی از جمله قرائت قرآن بود که دبستان راه نوین نوید همچون سالهای گذشته به خوبی درخشید . کسب رتبه دوم در قرائت تقلیدی قرآن در سطح ناحیه توسط دانش آموز عزیز…
ادامه مطلب ...

کسب رتبه اول در هنرهای آوایی

جشن ستارگان آموزش و پرورش محل حضور دانش آموزان مقام آور در شاخه فعالیت های پرورشی از جمله هنرهای آوایی بود که دبستان راه نوین نوید همچون سالهای گذشته به خوبی درخشید. کسب رتبه اول در هنرهای آوایی در سطح ناحیه توسط دانش آموزان عزیز :…
ادامه مطلب ...